Ons inschrijvingsgeld bedraagt €60. Een groot deel van dit bedrag gaat naar Scouts Nationaal als verzekering. Het andere kleinere deel wordt gebruikt om 4-uurtjes en drank voor elke activiteit aan te kopen. Deadline inschrijving: 15 oktober!

We gebruiken dit jaar opnieuw een online systeem om nieuwe leden in te schrijven en medische fiches in te vullen. Laat ons gerust weten als er moeilijkheden zijn of als dit systeem niet naar wens is.

Doorloop volgende stappen om je kind(eren) in te schrijven:

Nieuwe leden:

 1. Ga naar volgende link en vul alle gegevens in: https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/lidworden?groep=W1308G&fbclid=IwAR2ognZNO-CUm6uD57QEWOa2fXuo19KSTO_bEVy63v5ZuoSL12usLNUzJbM
 2. De leiding ontvangt een paar dagen later het lidnummer van het nieuwe lid en stuurt deze op regelmatige tijdstippen door naar het opgegeven e-mailadres.
 3. Na ontvangst van het lidnummer volg je de stappen van een bestaand lid.

Bestaande leden:

 1. Ga naar volgende link: https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/gebruiker-aanmaken?applicatie=groepsadmin
 2. Registreer je kind met behulp van zijn/haar lidnummer (indien niet gekend: contacteer takleiding via e-mail boekje)
 3. Klik rechtsboven op de naam van je kind.
 4. Zorg dat de contactgegevens en individuele steekkaart correct zijn ingevuld en klik op ‘opslaan en goedkeuren’
 5. Schrijf ten slotte €60 inschrijvingsgeld over naar het rekeningnummer BE75 0682 4569 3751 met als vermelding : ‘Scoutsjaar 2023-2024 : Naam+Tak’

Verhoogd lidgeld:

Beste ouders of opvoedingsverantwoordelijken, beste leden

We willen je hierbij graag op de hoogte stellen van een belangrijke mededeling met betrekking tot het lidgeld voor het komende werkjaar 2023-2024. Vanwege verschillende factoren, zoals inflatie, indexering en stijgende kosten, heeft Scouts en Gidsen Vlaanderen besloten het lidgeld te verhogen voor al haar leden.

Daarom hebben we besloten dat ook ons lidgeld stijgen naar €60 per kind per jaar.
We willen hierbij ook kaderen hoe dit gespendeerd wordt. Per kind gaat €42,50 rechtstreeks naar Scouts en Gidsen Vlaanderen voor onder andere de verzekering van het kind en de administratie. Als groep houden wij dus €17,50 per kind over. Dit geld gebruiken wij voor de vieruurtjes die we voorzien, de aankoop van speelmateriaal voor de activiteiten en om onze kassa wat aan te vullen.

Als groeiende jeugdbeweging zullen we in de toekomst moeten investeren in nieuw materiaal (zoals balken, tenten, etc.), dit zijn zeer dure aankopen waar we een aanzienlijke periode voor moeten sparen. We begrijpen dat deze maatregel het voor sommige gezinnen moeilijker kan maken om deel te nemen aan onze scoutsactiviteiten.

Het lidgeld verhogen was ook voor ons geen gemakkelijke beslissing. Daarom willen we je informeren over Scouting op Maat, het fonds van Scouts en Gidsen Vlaanderen dat gezinnen ondersteunt die financieel minder ademruimte hebben. Daarbij blijven we het belangrijk vinden om scouts zo betaalbaar en toegankelijk mogelijk te houden voor iedereen van onze groep. Scouting op Maat komt financieel tegemoet bij kampen, weekends, uniformen en ander ‘scoutsmateriaal’.

Kom je in aanmerking of heb je vragen? Mail gerust naar de hoofdleiding op  of spreek iemand van de leiding aan. Buiten ‘Scouting op Maat’ zijn er nog enkele manieren om een deel van het lidgeld terug te krijgen:
 • Via sommige mutualiteiten kan je een deel van het inschrijvingsbedrag terugkrijgen voor lidgeld en kampen. Informeer hiervoor bij je eigen mutualiteit.
 • Voor kinderen jonger dan 14 jaar kan je de kosten voor de deelname aan scoutsactiviteiten inbrengen op de belastingbrief van het volgende jaar. Dit met behulp van een fiscaal attest, dat jullie op onze site onder ‘documenten’ kunnen terugvinden. Als je dit afgedrukt meebrengt, vult de leiding het met plezier voor je in.
 • Sommige steden en gemeenten, waaronder Oostkamp, hebben een eigen tegemoetkomingssysteem, zoals de UitPas. Voor meer informatie heerrond kun je terecht op de site van gemeente Oostkamp, of specifiek op uitpasregiobrugge.be.

We willen benadrukken dat we onze inzet voor een geweldige scoutservaring voor alle leden onverminderd voortzetten. We waarderen jullie vertrouwen en steun in onze groep enorm. Aarzel niet om naar de leiding toe te stappen met vragen of bezorgdheden.

Scoutisme groeten,
Leiding Scouts & Gidsen Ruddervoorde

Problemen? Neem gerust contact op met de leiding via de website of de facebookpagina!