LEEFTIJD: van 14 jaar tot 17 jaar (3de + 4de + 5de middelbaar)

De oudsten onder onze leden houden natuurlijk het meest van spanning en sensatie. Maar daarnaast nemen zij ook wel tijd om even gezellig met mekaar te grappen en te grollen. Omdat zij al wat ouder zijn, gaan hun vergaderingen door op vrijdag-of zaterdagavond. Naast een dropping, een wandeltochtje of een kleine quiz gaan ze ook wel eens naar Brugge om een heus stadsspel te spelen of een bezoekje te brengen aan de meifoor. Net zoals de jonggivers gaan ze ook 10 dagen op tentenkamp maar het kamp wordt nog avontuurlijker met een overlife, een dag-verkeerd, droppings, nachtspel en zoverder. De sjortechnieken en kookkunsten die ze bij de jong-givers geleerd hebben zullen ze ook nu nog kunnen gebruiken.

Activiteiten: tweewekelijks op vrijdagavond van 20u tot 22u30 (lokaal Koebroek)

Kamp 2023: 10/07/2023 – 20/07/2023