Kapoenen

1e en 2e leerjaar

Lieze (takleiding)Lotte (leiding) Jules (leiding) Lander (leiding) Emma (leiding)Astrid (leiding)Manou (leiding)

 

 Wouters

3de, 4de en 5de leerjaar

Robbe (takleiding) Victor (leiding) Matisse (leiding) Seppe (leiding) Maarten (leiding)Catho (leiding)Leonie (leiding)

 Jonggivers

6de leerjaar, 1e en 2e middelbaar

 Jente (takleiding)  Matisse (leiding) Victor (leiding) Seppe (leiding) Brent (leiding)

Givers

3de, 4de en 5de middelbaar

Brent (leiding) Maarten (leiding) Margaux (leiding) Renée (leiding)Stefanie (takleiding)Emiel (leiding)

Jins

6e middelbaar

Stefanie en Emiel

Speciale functies

Emiel (hoofdleiding) Robbe (secretaris)Lotte (chef textiel) Maarten (chef materiaal) Renée (chef subsidies)Lotte (chef media)